A g a t a   i   P r z e m e k   //   USC we Wrocławiu, Hotel Qubus 
                                                 Dworzec Główny PKP we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski


https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/agata-i-przemek/A&P_58.jpg
Ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu | sesja ciążowa | plener na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu 
sesja w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego|  sesja zdjęciowa w Auli Leopoldina  | plener w Oratorium Marianum