A g n i e s z k a   i   G r z e g o r z  //  Wyspa Daliowa, Słodowa, Młyńska i Piaskowa - Wrocław
                                                             Kościół św. Karola Boromeusza ul. Krucza, Haston Hotel 

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/agnieszka-grzegorz/Ag&G_1.JPGhttps://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/agnieszka-grzegorz/Ag&G_23.JPGślub w kościele św. Karola Boromeusza na ul Kruczej we Wrocławiu | sesja przy Odrze | retro Warszawa
plener na Wyspie Daliowej, Słodowej, Młyńskiej i Piaskowej | plener przy rzeźbie "Nawa" Oskara ZIęty