A n e t a   i   D a m i a n   //   Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy
                                                Zamek Książąt Oleśnickich w Oleśnicy


https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/aneta-i-damian/A&D_28.jpg ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy | motywy celtyckie w wystroju ślubnym
sesja ślubna w MOSIR Oleśnica  | plener na Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy