C h r z e s t    J u l i i   W i k t o r i i   //   Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu 

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/chrzest-julii-wiktorii/chrz_JW_01.JPG


Chrzest w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu