D o m i n i k a   i   K r z y s z t o f  //   
Pałac Marianny Orańskiej - Kamieniec Ząbkowicki
             Kościół w Starej Łomnicy, Pensjonat Górska Dolina - Stronie Śląskiehttps://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/dominika-i-krzysztof/D&K_27.JPG

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/dominika-i-krzysztof/D%26K_40.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/dominika-i-krzysztof/D&K_41.JPG

Sesja w Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim | plener w ruinach |  ślub w Kotlinie Kłodzkiej  |  wianek
 Ślub w kościele pw Małgorzaty Męczennicy w Starej Łomnicy | wesele w Pensjonacie Górska Dolina w Stroniu Śląskim