E w e l i n a   i   K a m i l   //   
Kościół pw. Św. Jadwigi - Ząbkowice Ślaskie
 Karczma Biesiadny Dwór - Ciepłowody

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/ewelina-i-kamil/E&K_13.jpg

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/ewelina-i-kamil/E%26K_23.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/ewelina-i-kamil/E&K_24.jpg

Ślub kościele pw. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Ślaskich wesele w Karczmie Biesiadny Dwór w Ciepłowodach