K a r e n   i   J a k u b   //   Pałac Żelazno, Kościół św. Marcina Biskupa w Żelaźnie - Kotlina Kłodzka

https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/karen-i-jakub/Kn&J_28.JPG


ślub kościelny w kościele w Żelaźnie | przygotowania w pałacu
 plener w Kotlinie Kłaodzkiej | sesja zdjęciowa w Pałacu w Żelaźnie