I  K o m u n i a   Ś w i ę t a   //   Książe Małe - Wrocław
https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/komunia_km/Kom_KM_13.JPG
https://sites.google.com/a/jaceksegiet.com/home/komunia_km/Kom_KM_22.JPG


I Komunia Święta  w kościele Najświętszej Maryi Panny  Wspomożycielki  Wiernych we Wrocławiu 
reportaż komunijny przyjęcie sakramentu I komunii świętej| zdjęcia grupowe dzieci komunijnych